Hoofdsponsor

ROAd4energy

ROAd4energy is een stichting die zich inzet voor het inzamelen van financiële middelen ter bestrijding van energiestofwisselingziekte.

ROAd4energy is een initiatief van de ouders en vrienden, van RObbe Alsemgeest (3 jaar). Geraakt door het ziekteproces en het overlijden van Robbe, willen zij zich inzetten voor de strijd tegen energiestofwisselingsziekte. “Deze ziekte moet zo snel mogelijk de wereld uit! Dat je te horen krijgt dat je een ziek kind hebt is erg, maar dat je dan ook nog de mededeling krijgt dat er helemaal niets aan gedaan kan worden is onmenselijk….”

ROAd4energy organiseert jaarlijks met medewerking van ruim 150 vrijwilligers op de derde zondag van september de mountainbiketocht Groesbeeks Gruwelijkste. Daarnaast ondersteunen wij initiatieven van derden om middelen voor ons in te zamelen of organiseren wij (mede) activiteiten van en voor bedrijven in ruil voor sponsoring. Op onze Facebookpagina worden deze activiteiten gepubliceerd.


Onze bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen enkele persoonlijke beloning voor hun (bestuurs-) taken. Ook de bedrijven waaraan bestuursleden middellijk danwel onmiddellijk zijn verbonden ontvangen geen beloning/vergoeding voor diensten en/of producten ten behoeve van onze stichting.

Onze stichting heeft een ANBI status. Ons Beleidsplan kunt u hier lezen

Robbe Alsemgeest

Robbe Alsemgeest is het prachtige zoontje van Frank en Rescha Alsemgeest. Zijn grote zus Anna – die vier jaar ouder is – is supertrots op haar kleine stoere broertje. Op 3-jarige leeftijd overlijdt Robbe in 2011 aan de gevolgen van een ernstige energiestofwisselingsziekte: het Syndroom van Leigh. De oneerlijke strijd die Robbe zo dapper heeft gestreden inspireerde zijn ouders en een aantal vrienden om in 2012 de Stichting ROAd4energy op te richten. Samen gaan zij de strijd aan die Robbe niet kon winnen. Er moet een medicijn komen tegen energiestofwisselingsziekten!